Valsts pārbaudes darbu norises vadītāju un vērtētāju saraksts

Pamatojoties uz 2013.gada 17.decembra MK not. Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība”, 2021. gada 11. marta MK not. Nr. 158 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā” nīkrāces pamatskolā valsts pārbaudījumu darbiem, kā atbildīgos norīkot sekojošus pedagogus:

969cde69f5884b34bdfb4305ab0c5d0f-0001969cde69f5884b34bdfb4305ab0c5d0f-0002