Tehniskais personāls

Tehniskais personāls 2022./2023.m.g.

Ilze ZANERIBA – pirmsskolas skolotāja palīgs

Māris BRŪVERIS – gazificēto krāšņu operators

Anita EKŠTEINE  – apkopēja

Dārta ZIEMELE – sētniece

Vineta Rjabčikova apkopēja

Daiga Kārkliņa – pavāre