Skolēnu pašpārvalde

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS PAŠPĀRVALDES

SASTĀVS

2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

 

Nīkrāces pamatskolas pašpārvaldes prezidente

Monta BRŪVERE

Nīkrāces pamatskolas pašpārvaldes ministru prezidents – 

Intars VIĻUMSONS

 

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS PAŠPĀRVALDES

SASTĀVS

2017./2018. MĀCĪBU GADĀ

 

Pašpārvaldes prezidente – Agnese Dace Kaktavičus

Pašpārvaldes prezidentes vietniece, protokoliste – Monta Brūvere

Kultūras grupa – Leina Viktorija Blaževiča, Paulīna Vaļule, Sanita Paulovska, Vineta Rjabčikova, Erīna Līna Āboliņa

Izglītības un sporta grupa – Emīls Bents, Intars Viļumsons, Jānis Sietiņš

Informācijas grupa –  Aigars Sietiņš, Monta Brūvere, Andis Blažēvičs, Elans Krūzēns

 

 pasparvalde 11