Skolēnu pašpārvalde

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES

SASTĀVS

2023./2024. MĀCĪBU GADĀ

 

Nīkrāces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente –

Meldra ŠTORHA

Nīkrāces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes viceprezidente –

Alise BRŪVERE

 

Protokolists – 

Nikola RAČKAUSKA

Kultūras ministrs –

Kristiāna LĀCE

Izglītības ministrs –

Alise BRŪVERE

Informācijas, preses ministri –

Nikola RAČKAUSKA, Kellija LIEPA

Vides ministre –

Evelīna LĀCE

Sporta ministri –

Andrejs KRŪZĒNS, Jānis BRŪVERIS,

Gustavs LIEKMANIS