Valsts pārbaudes darbi un eksāmeni

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./2024.mācību gadam.

2022./2023.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra noteikumi Nr. 778 “ Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā (likumi.lv)“.

Valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]: PROJEKTS2006 (visc.gov.lv)

2023./2024.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts (klātienes un tālmācības izglītojamajiem) un to norises laiki.

1.Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

  • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
  • Vācu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
  • Franču valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;

2. Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

3. Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

Klase Diagnosticējošais darbs Datums
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 22.-26.aprīlis

2023./2024.mācību gadā paredzēto Kuldīgas novada pārbaudes darbu saraksts (klātienes un tālmācības izglītojamajiem) un to norises laiki.

Klase Diagnosticējošais darbs Datums
2. Latviešu valoda 16.aprīlis – 15.maijs
3. Latviešu valoda  16.aprīlis – 15.maijs
5.  Latviešu valoda 16.aprīlis – 15.maijs
8.  Latviešu valoda  16.aprīlis – 15.maijs
2.  Matemātika 16.aprīlis – 15.maijs
3.  Matemātika   16.aprīlis – 15.maijs
5.   Matemātika  16.aprīlis – 15.maijs
8.   Matemātika  16.aprīlis – 15.maijs