Valsts pārbaudes darbi un eksāmeni

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2022./2023.mācību gadam.

2022./2023.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra noteikumi Nr. 778 “ Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā (likumi.lv)“.

Valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]: PROJEKTS2006 (visc.gov.lv)

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts (klātienes un tālmācības izglītojamajiem) un to norises laiki.

Eksāmens Datums
Angļu valoda 24.-26.maijs
Franču valoda 24.-25.maijs
Vācu valoda 24.-25.maijs
Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs
Matemātika 6.jūnijs

 

Klase Diagnosticējošais darbs Datums
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis

2022./2023.mācību gadā paredzēto Kuldīgas novada pārbaudes darbu saraksts (klātienes un tālmācības izglītojamajiem) un to norises laiki.

Klase Diagnosticējošais darbs Datums
2. Latviešu valoda 16.aprīlis – 15.maijs
3. Latviešu valoda  16.aprīlis – 15.maijs
5.  Latviešu valoda 16.aprīlis – 15.maijs
6.  Latviešu valoda 16.aprīlis – 15.maijs
9.  Latviešu valoda  16.aprīlis – 15.maijs
2.  Matemātika 16.aprīlis – 15.maijs
3.  Matemātika   16.aprīlis – 15.maijs
5.   Matemātika  16.aprīlis – 15.maijs
6.   Matemātika  16.aprīlis – 15.maijs
9.   Matemātika  16.aprīlis – 15.maijs