Administrācijas pieņemšanas laiki

Amats

Vārds uzvārds

Pieņemšanas laiki

Direktores p.i.

Agita GRĀVERE – PRENCLAVA

 Direktores vietniece izglītības jomā

 Līga PRIKULE

 Ceturtdienas no plkst. 0900 – 1040