Administrācijas pieņemšanas laiki

 

Amats

Vārds uzvārds

Pieņemšanas laiki

Direktore

Dzintra LIEKMANE

Pirmdienās 8:30 – 15:00

( vēlams iepriekš sazināties
pa telefonu 28292709 )

 Direktores vietniece izglītības jomā

 Līga PRIKULE

 Otrdienās no plkst. 1200 – 1400

( vēlams iepriekš sazināties
pa telefonu 26744546 )