Administrācijas pieņemšanas laiki

 

Amats

Vārds uzvārds

Pieņemšanas laiki

Direktore

Dzintra LIEKMANE

Pirmdienās 8:30 – 15:00

 Direktores vietniece izglītības jomā

 Līga PRIKULE

 Trešdienās no plkst. 1000 – 1200

(vēlams iepriekš sazināties pa telefonu 26744546, var vienoties arī par citu laiku)