Administrācijas pieņemšanas laiki

Amats

Vārds uzvārds

Pieņemšanas laiki

Direktores p.i.

Agita GRĀVERE – PRENCLAVA

( vēlams iepriekš sazināties
pa telefonu 26309368 )

 Direktores vietniece izglītības jomā

 Līga PRIKULE

 Ceturtdienas no plkst. 0900 – 1040

( vēlams iepriekš sazināties
pa telefonu 26744546 )