Darbinieki

Administrācija: 

Anita Sebeža – direktore, Svetlana Rudzīte – direktores vietniece izglītības jomā, informātikas skolotājaP9014535

Pedagoģiskais personāls:

Mārīte Vanaga- dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja, Ekoskolas skolotāja

Elīna Linkovska – sākumskolas latviešu valodas un matemātikas skolotāja, pamatskolas matemātikas skolotāja

Dace Šķiere – sākumskolas skolotāja, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm)skolotāja

Rudīte Ābola – matemātikas un fizikas  skolotāja

Jānis Ābols – sporta  skolotājs

Sellija Jansone – sākumskolas vizuālās mākslas skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dzintra Liekmane – ģeogrāfijas, sociālo zinību, Latvijas vēstures, un pasaules vēstures skolotāja

Dace Ganiņa – mūzikas skolotāja  

Aldis Kliemanis – mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs

Inese Matsate- Matsone – ētikas un angļu valodas skolotāja

Aldute Selderiņa – krievu valodas un latviešu valodas skolotāja

Maiga Rolava– vizuālās mākslas skolotāja Dace Trukšāne-logopēds, sociālais darbinieks

Ineta Matsate – Matsone – pirmskolas rotaļu grupas skolotāja

Ņina Puškareva – pirmskolas 5/6 gadīgās grupas skolotāja

Līksma Puķīna – psihologsZiemassvetki_skola_-_2015_163

Dace Trukšāne – sociālais pedagogs, logopēds

Skolas darbinieki:

Guna Liepa – lietvede

Ilze Zaneriba – pirmskolas skolotāja palīgs

Modrs Miķelsons – saimniecības daļas vadīājs, apkures katla operators

Ruta Kristvalde – tehniskā darbiniece

Elizabete Mamojana– tehniskā darbiniece

Inita Spāģe– tehniskā darbiniece

Anita Ekšteine– tehniskā darbiniece

Ilze Zvirbule– tehniskā darbiniece

Anita R0ne – pavāre

Jolanta Graumane – pavāra palīgs