Interešu izglītība – pulciņi

 Nīkrāces pamatskolas
interešu izglītības nodarbības
2021./2022.m.g.

Pulcini_2021-09-19 101731


 

 Nīkrāces pamatskolas
interešu izglītības nodarbības
2020./2021.m.g.

Interesu_izglitiba_2020


 

Nīkrāces pamatskolas interešu izglītības nodarbības 2019./2020.m.g.

Interešu+izglītības+saraksts+20192020

Prezentācija1