Kontakti

Nīkrāces pamatskola

E-pasts: nikracesskola@kuldigasnovads.lv
Tālrunis: 63354558; Lietvedes tālr.nr. 25 337 332

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

*Dokuments jānoformē atbilstoši MINISTRU KABINETA 2005. GADA 28. JŪNIJA NOTEIKUMIEM NR. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Izglītības iestāde vienas darbadienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošinās iespēju valsts iestādēm veidot saraksti ar iedzīvotājiem. E-adrese ir pieejama brīvprātīgi ikvienai fiziskai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, identificējoties portālā www.latvija.lv

Informatīvie materiāli:

Informatīvs materiāls “E-ADRESE”

Informatīvs materiāls “E-ADRESE: VIEGLI IZVEIDOT, ERTI LIETOT”

VARAMeParrakstiuzeadrese250x150pt 1