Gada tēma

1 _

GADA TĒMA : MEŽS

2016./2017.m.g.

Gandrīz pie katras skolas Latvijā – gan laukos, gan pilsētā – aug kāds koks, tuvumā atrodas parks vai mežs. Un ne tikai skolas soli, bet arī grāmatas un burtnīcas ir darinātas no koka. Mežs mums ir visapkārt. Veselīgs un daudzveidīgs. Mežs – mūsu nacionālā bagātība. Bet cik daudz par to zinām, to sajūtam? Vai mūsdienu steidzīgajā pasaulē mākam to novērtēt? Mežainums (meža platība, kas izteikta procentos no valsts teritorijas) Latvijā pusotras reizes pārsniedz vidējo mežainumu pasaulē. Mūsdienās mežs Latvijā aizņem 50% no valsts kopplatības. Latvija ir sestā mežainākā valsts Eiropā. Mums ir vairāk nekā 1,4 ha meža uz katru iedzīvotāju. Aptuveni ceturtā daļa no Latvijas valsts mežiem ir īpaši aizsargāti. Tas nozīmē, ka kokmateriālu ieguve šajos mežos ir daļēji ierobežota vai pilnīgi aizliegta. 15% no valsts īpašumā esošajiem mežiem ir izveidotas īpašas aizsardzības zonas. Kopš 2003. gada valsts īpašumā esošie meži ir pilnībā sertificēti pēc FSC sistēmas, kas garantē to, ka mežus apsaimnieko, ievērojot vides aizsardzības, darba drošības un sabiedrības ekonomiskās intereses.

3 

Ekoskolas mērķi

 • Veidot skolēnu izpratni par meža nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
 • Veidot sapratni par cilvēka attiecībām ar mežu.
 • Izmantot mežu kā mācību un praktisko nodarbību avotu.
 • Palīdzēt skolēniem un plašākai sabiedrībai saprast, ka meža saglabāšana ir vitāli svarīga mūsu nākotnei.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • pētīt mežu tuvējā apkaimē un iepazīt dažādas tajā mītošās augu un dzīvnieku sugas;
 • pētīt meža ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību tajā;
 • gūt pamatzināšanas par meža izmantošanas veidiem un apsaimniekošanu;
 • izzināt meža vēsturi;
 • veidot mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus;
 • izprast meža ietekmi uz klimatu.

 

 •  Tā kā šī gada tēma ir Mežs, tad lielāko vērību piegriezīsim tā izpētei un veselīgam dzīves veidam. 6 -9. klašu skolēniem bija uzdevums pēc kartes meklēt kontrolpunktus. Savukārt no 1. – 5. klasei skolēni kopā ar instruktoru mācījās, kā atpazīt karti, kā ar to rīkoties un izgāja visi kopā meklēt punktus.
 •  Meža dienu ietvaros mēs piedalījāmies, Skrundā rīkotā pasākumā- ” Kopā nākotnes mežam.” Ekoskolas padome kopā ar citiem skolēniem izdomāja trīs spēles par meža tēmu un zīmējumu izstādi par kokiem. Ekopadomes skolēni kopā ar koordinatori iekārtoja izstādi, vadīja spēles iesaistot pārējos apmeklētājus. Bijām uzaicinājuši mežsaimnieku, kurš pastāstīja par mežu, tā kopšanu un citus apmeklētājiem interesējošus jautājumus.
 • Ekoskolas gada tēmu Mežs izvēlējāmies, tādēļ ka šogad mums Mammādabā ir arī likts uzsvars uz tā.
 • Pasākuma rezultāts
 • 1. Iegūstot Vēstniecības nosaukumu mums  nāk klāt daudz jaunu pienākumu, kur skolēni iegūs jaunas zināšanas par mežu, dzīvniekiem , augiem , ekosistēmām un dabas aizsardzību.
 • 2. Pavadījām veselīgu dienu gūstot labu atpūtu.
 • 3. Apzinājām uzdevumus, izrunājām tos. Pieņēmām lēmumus, ka veiksim šo darbu un kas būtu vēl jāizdara, lai varētu strādāt.
 • 4. Skolēni ieguva iemaņas, kā pareizi jāatpazīst mežs. Kā bez kartes var orientēties mežā. Kā var izdzīvot un sniegt palīdzību nelaimes gadījumos.
 • 5. Šajā pasākumā skolēni ekopadomes ieguva iemaņas , kā vadīt spēles, kā sadarboties ar citu sabiedrību. Gatavojot uzdevumus arī ieguva zināšanas meža jautājumos. 
 • 6. Mežs tā ir mūsu bagātība un par to ir jāzin viss.
 • No 15.-17. februārim Nīkrāces pamatskolā notika projektu nedēļa ar nosaukumu „MEŽS UN DABA – NĪKRĀCES ZAĻAIS ZELTS”. Projektu nedēļā piedalījās gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan pamatskolas posma skolēni. Projektu nedēļas ietvaros skolēni kopā ar darba vadītāji pētīja un uzzināja interesantus faktus par Nīkrāces pagastu, tā apkārtni, mežu un dabu, tādējādi papildinot zināšanas par apkārtni.
 • Projektu nedēļā tika izstrādātas sekojošas tēmas:
  “Nīkrāces pagasta skaistākie dabas objekti”. Projekta darba veicēji: 2.un 3. klase. Darba vadītājas: Dace Šķiere, Sellija Jansone.

4

“Faunas daudzveidība Nīkrāces pagasta mežos”. Projekta darba veicēji:4.klase. Darba vadītāja Elīna Linkovska.
5
“Daba ārstē”. Pētījums par vērtīgākajiem ārstniecības augiem Nīkrāces apkārtnē. Projekta darba veicēji: 5.un 6. klase. Darba vadītājas: Inese Matsate Matsone un Rudīte Ābola.

6
“Nīkrāces pagasta mežu biotops”. Projekta darba veicēji: 8. klase. Darba vadītāja Mārīte Vanaga.

7

Interesantākie tūrisma un atpūtas objekti Nīkrāces pagastā”. Projekta darba veicēji: 7. un 9.klase. Darba vadītāja Kristīne Kaltiniece.
8

 

“Mazais pētnieks”. Pētījums par koku sugām un vecuma noteikšanu pēc koka ripu paraugiem. Projekta darba veicēji: pirmsskolas 5./6. gadīgā grupa u rotaļu grupa. Darba vadītājas: Ņina Puškareva un Ineta Matsate Matsone.

 9

MEŽINIEKU SVĒTKI  LVM TĒRVETES DABAS PARKĀ

  Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalījās pirmajos Mežinieku svētkos. Pēc kartes mums bija jāsameklē norises vietas. Pirmais bija jāatrod Rūķu mežs, kur atradās Rūķu ciems. Savukārt Rūķu ciemā , jāsameklē Rūķu sēta. Rūķu sētā mums bija iespēja praktiski darboties ar meža mašīnas simulātoru un izbaudīt , kā notiek harvestera vadītāja darbs. Bija jāiziet dažādas grūtības pakāpes. Zēniem šī nodarbošanās ļoti patika un arī meitenes ar lielu interesi skatījās un juta līdzi zēniem. Tālāk apmeklējām Rūķotavu, kur Rūķu meitene mūs pacienāja ar gardām, aromātiskām un veselīgām tējām. Tās bija pagatavotas no zālītēm, koku pumpuriem,  kas atrodas mežā, no priežu pumpuriem un arī pašdarinātu egļu skuju dzērienu. Dzerot gardo tēju skaistajā , siltajā namiņā skolēni varēja darboties, saliekot dažāda veida koka puzles un veidot eglītes uz papīra. Rūķu meitene mums pastāstīja dažādus interesantus stāstus.

  Mūsu ceļš tālāk veda uz Zaļās klases cirsmu. Šajā cirsmā mēs redzējām klātienē vienu no meža kopšanas veidiem – krajas kopšanas cirti un redzējām un varējām iekāpt iekšā harvesterā. Skatījāmies, kā strādā jaudīgā meža mašīna. Tika gāzti koki, sagarumoti un atzaroti to stumbri, gatavoti kokmateriāli.  LVM vecākais meža eksperts Kaspars Riže  izskaidroja , šādas cirtes nepieciešamību un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.  LLU Meža fakultātes pārstāvji iepazīstināja ar koksnes produktu veidiem : dēļu, celulozes un enerģētiskās šķeldas ražošanu.

Šajā stacijā mēs apguvām praktiski , kā var izmērīt koka resnumu, koka attālumus vienam no otra, koka augstumu ar dažādiem paņēmieniem un instrumentiem. Viņi sniedza arī atbildes uz mums interesējošiem jautājumiem.

Tālāk meklējām Rūķu pilsētu Čiekuri. Pilsētiņa atradās ielejā ar skaistiem namiņiem un pilsētas laukumu. Šeit mūs sagaidīja dažādi pasaku tēli, kuri aicināja piedalīties dažādās sportiskās sacensībās.  Vispirms visus iesildīja jautras muzikālas rotaļas , kuru vadīja dziedošais rūķis. Kad bijām iesildījušies, tad devāmies zāģēt, tēst un mizot kokus. Pēc tam bija jāmin mīklas un jāpiedalās konkursā. Bijām labi pastrādājuši, tad varējām iestiprināties ar gardo mežinieku putru.

Mēs ļoti jauki pavadījām šo dienu. Guvām daudz jaunu iespaidu, zināšanu. Iepazināmies ar Tērvetes dabas parka  pasaku takām un to varoņiem. Galvenais pavadījām veselības pilnu dienu.


1011