Interešu izglītība 2018./2019.

Nīkrāces pamatskolas

Rīk.Nr. 1-9/103 ar 03.10.2018.

Nīkrāces pamatskolas interešu izglītības nodarbību saraksts

2018./2019.m.g.

Laiks PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
8.00 – 8.30 Ansamblis 1. – 5.kl. Ansamblis 6. – 9.kl.
13.00 – 13.40 Angļu val. pulciņš 1. – 4.kl.
13.50 – 14.30 Vides pulciņš 1. – 4.kl. Jaunsargi 2. – 4.kl.

Vides pulciņš

1. – 9.kl.

14.40 – 15.20

Vides pulciņš 1 – 4.kl.

Angļu val. 5. – 9.kl.

Sporta pulciņš 1. – 9.kl. Jaunsargi 5. – 9.kl. Robotika 5. – 9.kl.