Konsultācijas

Nīkrāces pamatskolas pedagogu
konsultāciju saraksts
2022./2023.m.g.

 

scan00563-1