Izglītības programmas

Nīkrāces pamatskola realizē divas programmas:

Pamatizglītības programmu: kods 21011111, licences nr. V-2540

Vispārējās pirmskolas izglītības programmu: kods 01011111, licences nr. V-6473