Erasmus+ projekts “HoB’s adventure – Hands on Biodiversity”

 

 

 

Erasmus-1Erasmus-2Erasmus-3Erasmus-4Erasmus-5Erasmus-6ES_logo

Nīkrāces pamatskola piedalās Erasmus+  projektā “HoB’s adventure – Hands on Biodiversity”

      Pagājušā gada nogalē  Ekoskolu vadītāji saņēma  aicinājumu pieteikties pieredzes apmaiņas projektā ar Slovēnijas, Igaunijas un Islandes skolām. Projekts veidots kā Lielo augu medību aktivitāšu turpinājums – tas veltīts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu pedagogiem, un tā mērķis ir izveidot jaunu dabas nodarbību materiālu.

    Notika atlase pēc līdzšinējās pieredzes projektā Lielās augu medības un dalībai apstiprināja arī Nīkrāces pamatskolu. Vienlaicīgi projekts paredz daudz  aktīvu dalību diskusijās, radošas idejas jaunām vai pielāgotām dabas izglītības nodarbībām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

 Projektā iesaistīto dalībskolu pārstāvji vienojās sadarboties, lai laikposmā no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. augustam sasniegtu plānotos rezultātus Erasmus + programmas projektā “HoB’s adventure – Hands on Biodiversity.” (Sadarbības līguma Nr. 2.9/2019-1.10.)

Kopumā notiks 4 dalībnieku tikšanās pasākumi – Latvijā (februāris 2019), Islandē (maijs 2019), Slovēnijā (septembris 2019) un Igaunijā (februāris 2020).