Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes reglaments:

2023./2024.mācību gads

Protokols Nr.1.