Pārbaudes darbu grafiks

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2017./2018.M.G.

APRĪLĪ

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
2. 3. 4. 5. 6.

LIELDIENAS

 

 

7.kl. – latviešu val.

3.kl. – angļu val.

6.kl. – angļu val.

9.kl. – angļu val.

7.kl. – angļu val.

5.kl. – informātika

 5.kl. – literatūra

 

9. 10. 11. 12. 13.

5.kl. – latviešu val.

8.kl. – angļu val.

9.kl. – literatūra

6.kl. – latviešu val. 7.kl. – latviešu val.

5.kl. – latviešu val.

7.kl. – angļu val.

9.kl. – latviešu val.

8.kl. – latviešu val.

16. 17. 18. 19. 20.

7.kl. – literatūra

 

 

6.kl. – latviešu val.

 

6.kl. – literatūra

7. kl. – informātika

5.kl. – literatūra

6.kl. – angļu val.

8.kl. – literatūra

5. kl. – latviešu val.

8. kl. – latviešu val.

9. kl. – latviešu val.

23. 24.  25. 26.  27. 

 4.kl. – angļu val.

5. kl. -angļu val.

6. kl. – latviešu val.

7. kl. – latviešu val.

9.kl. – literatūra

 

 

6.kl. – informātika

 

 3.kl. – angļu val.

 

5. kl. – latviešu val.

6.kl. – literatūra

7.kl. – literatūra

6. kl. – latviešu val.

5.kl. – literatūra