Administrācija un pedagogi.

2023./2024. mācību gads

Administrācija: 

Agita GRĀVERE – PRENCLAVA  – direktores p.i.

Līga PRIKULE – direktores vietniece izglītības jomā, atbildīgais par pirmsskolas mācību jomu

Maija RUBENE  – audzināšanas jomas vadītāja,

Santa KNOPKENA – pašpārvaldes vadītāja

Inese MATSATE – MATSONE – metodiskās komisijas vadītāja

Adriāna Klints – lietvede, saimniecības pārzine (tālr.nr. 25 337 332)

Pedagoģiskais personāls:

Mārīte VANAGA – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas pedagogs, Eko skolas koordinatore, 5.,6.klases – tālmācība audzinātāja, pamatskolas pedagogs, 6.klasei matemātikā, dabaszinībās 4., 6.klasei, bioloģijā 7. – 9.klasei un ķīmijā 8. – 9.klasei, tālmācības pedagogs dabaszinībās, bioloģijā un ķīmijā.

Līga KNOPKENA –  4.klases latviešu valodas un matemātikas pedagogs, 2.,3.klases dabaszinību pedagogs, 4. – 9.klases dizaina un tehnoloģiju pedagogs, pagarinātās dienas grupas pedagogs.

Maija RUBENE – 2., 3. klases latviešu valodas, matemātikas, sociālās zinības pedagogs,  2.klases audzinātāja un 2., 4.klases – tālmācībā audzinātāja.

Agnese BURKOVSKA – 2. un 4.klases pedagogs latviešu valodā un matemātikā tālmācībā, 4 – 9.klases – tālmācībā datorikas pedagogs.

Līga PRIKULE – pamatskolas 7. – 9.klasei matemātikas un 4. – 9. klasei datorikas pedagogs, 7.klases inženierzinību un 8. – 9. klases fizikas pedagogs tālmācības koordinatore.

Inese GULBE – RODINOVA – 5.-9.klases pedagogs matemātikā, fizikā tālmācībā.

Sellija JANSONE – pamatskolas 6. – 9.klasei latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas pedagogs, 6.,7.klases audzinātāja, tālmācības pedagogs latviešu valodā un literatūrā 5. – 9.kl., teātra mākslas pedagogs.

Dzintars STRAUTS – ģeogrāfijas 7. – 9. pedagogs.

Sandra LIUKIŠA – sociālo zinību, ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures pedagogs tālmācībā.

Dace GANIŅA – mūzikas pedagogs 1.- 9.klasei, tālmācības pedagogs mūzikā.

Mārtiņš BRIZGA  – sporta un veselības pedagogs 2. – 9. klasei, tālmācības pedagogs sportā un veselībā.

Ilze KUDIŅA – sociālo zinību un Latvijas un pasaules vēstures pedagogs 7. – 9.klasei. 

Inese MATSATE – MATSONE – angļu valodas pedagogs, vizuālās mākslas pedagogs 2. – 3. klasei, dizains un tehnoloģijas  2.- 3.klasei pedagogs, 8., 9..klases audzinātāja, tālmācības pedagogs angļu valodā, 2., 4.klases vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju pedagogs.

Dace KUDORE – 4. – 9.klases vizuālās mākslas pedagogs, tālmācības pedagogs 5. – 9. klases vizuālajā mākslā un dizainā un tehnoloģijās.

 Dace ŠĶIERE – pirmsskolas 5./6.- gadīgās grupas pedagogs.

Kristīne RĒDERE – pirmsskolas rotaļu un attīstības centra grupas pedagogs.