Pedagogi

2022./2023. mācību gads

Administrācija: 

Dzintra LIEKMANE – direktore

Līga PRIKULE – direktores vietniece izglītības jomā

Baiba MEĻĶE - audzināšanas jomas vadītāja, pašpārvaldes vadītāja

Inese MATSATE – MATSONE - metodiskās komisijas vadītāja

Ineta MATSATE – MATSONE – metodiskās komisijas vadītāja pirmsskolā

Guna LIEPA – lietvede, saimniecības pārzine

Pedagoģiskais personāls:

Mārīte VANAGA – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas pedagogs, Eko skolas koordinatore, 9.klases audzinātāja, pamatskolas pedagogs 5. – 6.klasei matemātikā, dabaszinībās 1. – 6.klasei, bioloģijā 7. – 9.klasei un ķīmijā 8. – 9.klasei, tālmācības pedagogs dabaszinībās, bioloģijā un ķīmijā.

Līga KNOPKENA –  2.klases latviešu valodas un matemātikas pedagogs, 1., 5. – 9.klases dizaina un tehnoloģiju pedagogs, pagarinātās dienas pedagogs.

Maija RUBENE – 1.klases latviešu valodas, matemātikas pedagogs, 3.klases matemātikas un latviešu valodas pedagogs, 1. un 2.klases pedagogs latviešu valodā un matemātikā tālmācībā, 1.klases audzinātāja.

Agnese BURKOVSKA – 3. un 4.klases pedagogs latviešu valodā un matemātikā tālmācībā.

Līga PRIKULE – pamatskolas 7. – 9.klasei matemātikas un 4. – 9. klasei datorikas pedagogs, tālmācības koordinatore, tālmācības pedagogs datorikā, inženierzinībās un fizikā.

Inese GULBE – RODINOVA – 5.-9.klases pedagogs matemātikā tālmācībā

Sellija JANSONE – pamatskolas 5. – 9.klasei latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas pedagogs, 5.,6.klases audzinātāja, tālmācības pedagogs latviešu valodā un literatūrā 6. – 9.kl., teātra mākslas pedagogs.

Dzintra LIEKMANE – ģeogrāfijas 7. – 9. pedagogs, projekta “PUMPURS” skolas koordinatore, bibliotekāre.

Sandra LIUKIŠA - sociālo zinību, ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures pedagogs tālmācībā.

Dace GANIŅA – mūzikas pedagogs 1.- 9.klasei, tālmācības pedagogs mūzikā.

Sorenta ZANERIBA - tālmācības pedagogs latviešu valodā un literatūrā 5.klasei.

Baiba MEĻĶE – sporta, sociālo zinību un Latvijas un pasaules vēstures pedagogs 1. – 9.klasei, 2. un 3.klases audzinātāja, tālmācības pedagogs sportā/sportā un veselībā. 

Inese MATSATE – MATSONE – angļu valodas pedagogs, vizuālās mākslas pedagogs 1. – 3. klasei, dizains un tehnoloģijas  1.- 3.klasei pedagogs, 7 un 8..klases audzinātāja, tālmācības pedagogs angļu valodā, 1. – 3.klases vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju pedagogs.

Dace KUDORE - 5. – 9.klases vizuālās mākslas pedagogs, tālmācības pedagogs vizuālajā mākslā un dizainā un tehnoloģijās.

Sigita PLŪME - 8. – 9.klases fizikas pedagogs, inženierzinību pedagogs 7.klasei.

Ineta MATSATE – MATSONE – pirmsskolas 5./6.- gadīgās grupas pedagogs.

Kristīne RĒDERE - pirmsskolas rotaļu un attīstības centra grupas pedagogs.