Kategorija: Sasniegumi

2023./2024.māc.g. sasniegumi

Sveicam Nīkrāces pamatskolas 4. – 6.klašu un 7. – 9.klašu skolēnu angļu valodas valsts 53. olimpiādes 2.posma olimpiādes dalībnieces Kelliju Liepu (9.klase) un Lauru Miklaševiču (6.klase), kura norisinājās 8., 9.novembrī Skrundas vidusskolā, ar iegūtajiem...