Nometnē krāj idejas mācību stundām

Kamēr skolēni bauda vasaras brīvlaiku, 50 aktīvākie LVM vides izglītības programmas “Izzini mežu” pedagogi tikās trīs dienu Mammadaba nometnē – 36 stundu tālākizglītības kursos dabā, lai iegūtu jaunas prasmes, zināšanas un idejas mācību stundām. Pedagogu vidū bija arī Mārīte Vanaga no Nīkrāces pamatskolas.

Kursi norisinājās no 27.–29. jūlijam LVM tūrisma un atpūtas bāzē “Ezernieki”. Uz šo nometni-kursiem varēja nokļūt, gatavojot šā gada koka meistarstiķus Mammadaba meistarklasē. Pavisam tika izvērtēti 478 iesūtītie Meistardēļi, no kuru autoriem tika atlasīti 50 labākie Mammasdabas skolotāji. Programmas tēma bija “Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu”.

Pirmā diena sākās AS “Latvijas valsts meži” centrālajā biroja ēkā Rīgā, un tālākā viesošanās bija Zemkopības ministrijā, lai tiktos ar LR Zemkopības Ministru Jāni Dūklavu un diskutētu par meža nozares sadarbību ar skolām. Ministrs izteica skolotājiem lielu pateicību par veikto darbu ar skolēniem, viņus tuvinot dabai, zemei un mežam. LLU Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis pastāstīja par izglītību meža nozarē, kādas specialitātes var apgūt un kā notiek mācības studentiem. Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss novadīja ļoti izzinošu lekciju “Kas notiek ar Latvijas lietaskokiem?”

Pēc spraigajām diskusijām Zemkopības Ministrijā skolotāji devās uz LVM Kalsnavas arborētumu, kur piedalījās iedvesmas stacijās – ar profesionāla arborista palīdzību apguva kāpšanu kokā, kā arī aizrautīgi sekoja dendrologu gaitām, meklējot neparasto un īpatnējo koku un krūmu kolekcijās. Dienas izzinošā daļa noslēdzās ar LVM Kalsnavas čiekurkaltes apmeklējumu un viesošanos sēklu saldētavā. Pēc vakariņām visi dalījās dienas iespaidos un iepazinās viens ar otru, caur dažādām spēlēm iepazīstinot ar sevi, skolu un vietu, kur dzīvo.

Otrās dienas rītā kopā ar Latvijas Putnu fonda ekspertiem Kasparu Funtu un Kārli Milleru skolotāji devās vērot tuvākajā apkaimē sastopamos putnus un veikt putnu gredzenošanu. Pēc aktīvi pavadītā rīta cēliena skolotājus iepazīstināja ar dažu skolu labo praksi mācību darba organizēšanai dabā, aicinot uzklausīt arī vieslektori no Somijas. Par saviem sasniegumiem un metodēm pedagoģiskajā darbā stāstīja Rīgas Teikas vidusskolas skolotāji un direktore Ilona Bergmane. Skolotāja Elīna Apsīte no Siguldas pastāstīja to, kā Laurenču sākumskolā tiek veicināta darbošanās un mācīšanās ārpus telpām. Ar Somijas pieredzi izglītības reformā un jaunas mācību programmas pakāpeniskā ieviešanā iepazīstināja Somijas Mežu asociācijas pārstāve Sirpa Karkainena (Sirpa Kärkkäinen), kuras ilggadējā pieredze mežsaimniecības nozarē un augstākās izglītības grāds psiholoģijā palīdzēja veidot Somijas Mežizglītības programmu. Lekcijas laikā tika apspriestas ne tikai “Meža pieredzes pedagoģijas” metodes teorētiskās puses, bet arī praktiskais pielietojums un tas, kā šo metodi plašāk ieviest arī Latvijas skolās. Lekcijas noslēgumā pedagogiem tika dota iespēja iejusties skolēnu lomā un doties uz mežu, kur tika pierakstīti visi par to interesējošie jautājumi. Pēcāk šie jautājumi tika nolasīti kolēģu priekšā, un tika izvēlēts viens galvenais jautājums, kuru vēlētos apskatīt viss kolektīvs.

Lai izprast visus mežā notiekošos procesus, pedagogi devās uz mežu. LVM vecākais mežu eksperts Kaspars Riže aicināja dalībniekus vērot un ieklausīties mežā. Eksperta uzdotie jautājumi par meža apsaimniekošanas ciklu, lika meklēt atbildes, domājot par stādu audzēšanu un meža stādīšanu, tā kopšanu un atjaunošanas cirtes veikšanu. Saruna par meža dzīves ciklu turpinājās arī Lubānas novada LVM Podiņu kokaudzētavā, kur tās vadītājs Jānis Siksalietis iepazīstināja ar meža stādiņu audzēšanas gaitu un jauno vaskošanas iekārtu. Šeit skolotāji varēja aplūkot gan sēklas, gan jau paaugušos stādus, gan lielās siltumnīcas, kur savus spēkus gādīgo darbinieku rokās krāj jaunie Latvijas mežu stādi.

Bagātīgās purva vides atklāšana noritēja Tīrumnieku purvā. Vides gide Anna Macāne par purva dzīvi zināja stāstīt gan dažādus zinātniskus faktus, gan vecus nostāstus.

Lai pēdējā kopā pavadītā diena iesāktos aktīvi, visi nometnes dalībnieki tika sadalīti komandās, lai piedalītos Mammadaba orientēšanās sacensībās. Pirms nometnes skolotājiem bija uzdots mājasdarbs – izveidot mācību stundas “Koks ir visur!” plānu. Lai gan katrs skolotājs atbrauca ar pilnīgi atšķirīgu skatījumu, galvenais uzdevums bija, strādājot grupās, izveidot mācību plāna gala variantu, kurā apvienotas visas komandas biedru domas. Vairākās komandās, prezentējot darbus, tika izmantotas ne tikai spēles, mācību kartiņas vai rēbusi, bet arī nometnē apgūtās mācību metodes elementi.

Līdz ar skolotāju ideju tirgus noslēgšanos, noslēdzās arī nometne, un pienāca laiks sertifikātu pasniegšanai. Visi pedagogi, kuri piedalījās, tos godam nopelnīja, izrādot savu iniciatīvu, centību, mīlestību pret darbu un vēlmi apgūt jaunas prasmes.

Pēc trīs burvīgu dienu pavadīšanas skaistā dabā Vidzemes un Latgales novados, no sastaptajiem cilvēkiem saņemot mīlestību un sirsnību, lai to saglabātu savās sirdīs un tālāk nodotu saviem skolēniem, pedagogi pateicas LVM un Mammadaba komandai par lieliski noorganizēto nometni un sirsnīgo uzņemšanu.