Projekti

Realizētie projekti

Projekts Rezultāts
Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana Nīkrāces pagastā, 2004. Ierīkots bērnu rotaļu un atpūtas laukums ar slidkalniņu, zviedru sienu, smilšu – rotaļu laukumu, mājiņu ar nojumi, 3 dažāda augstuma šūpolēm.
Alises brīnumzemē– rotaļu istaba, 2006. Izveidota rotaļu un atpūtas telpa pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Telpa iekārtota atbilstoši pasaku tematikai, iegādātas rotaļlietas un attīstošās spēles.
Aktīvas atpūtas un mācību taka ,,Septiņjūdžu mežs’’, 2007. Izveidota aktīvas atpūtas un mācību taka, izmantojot dabas materiālus, ar 12 pieturām, kurās katrā ir jāveic kāda darbība.
Iegādāts ziemas sporta inventārs, 2007. Nīkrāces pamatskolas skolēniem iegādātas slēpes, slēpju zābaki, ragaviņas pilnvērtīgai mācību satura realizācijai ziemas mēnešos
Izglītoti jaunieši vides jautājumos – projekts,,Solis uz priekšu’’, 2007. Izzināta vides daudzveidība pašvaldības teritorijā, izgatavots un izplatīts informatīvais materiāls par ievērojamākajām vietām pašvaldībā, apgūtas vides izpētes pamatprasmes
Vasaras radošās darbnīcas, 2008. Pirms mācību gada sākuma skolēni pedagogu vadībā, izmantojot  netradicionālas metodes, apgūst matemātiku, pilnveido zināšanas vides izglītībā un apgūst drošības noteikumus.
Zaļās klases izveide, 2009. (700 Ls) Nodrošināt iespēju papildus tradicionālajām nodarbībām piedāvāt skolēniem nodarbības brīvā dabā.
Nīkrāce sporto, 2012. (500 Ls) Nodrošināt aktīvos jauniešus ar florbola inventāru.
Vasaras nometne „Pirat of the Sea”, 2012.  (500 Ls) Pirms mācību gada sākuma skolēni pedagogu vadībā izdzīvoja piedzīvojumiem bagātu nedēļu kopā ar Jūras pirātiem, meklējot paslēptos dārgumus.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” apakšprogrammās

Atbalsts pozitīvai uzvedībai,

Sociāli emocionālā audzināšana,

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai;

Karjeras atbalsta programma skolēniem ar sociālās atstumtības risku. 2012

Samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā

projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā

 “Iesaisties Kurzemē!- NVO iesācējiem” projekts

„BŪSIM KOPĀ!” Līgums nr. IK/2015/MSDV/01

 

Projektā realizēti 2 pasākumi:

  1. Izglītojošs pasākums par multikultūrām “Esam interesanti savā dažādībā”.
  2. Organizēts pasākums Skrundas novada mazākumtautību ģimenēm “Būsim kopā”, kura notika gan iepazīšanās, gan radošās darbnīcas, gan cita veida aktivitātes.

Projekta realizētājs: Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”.

Realizācijas termiņš: 01.08.2015.-30.11.2015.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā konkursaLatvijas programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts

“KĀPŠANAS TORŅA IZVEIDE UN EKIPĒJUMA IEGĀDE NĪKRĀCES PAMATSKOLAS SPORTA UN TŪRISMA PULCIŅAM”. LĪGUMA NR.2016/AL31/AO19.22.01/36.

 

Projekta mērķis.

Uzbūvēt kāpšanas torni Nīkrāces pagasta pamatskolas teritorijā un iegādāties kāpšanas nodarbībām nepieciešamo ekipējumu, nodrošinot daudzveidīgu un saturīgu  brīvā laika pavadīšanas iespēju Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņa dalībniekiem, skolas jaunsardzes pulciņa dalībniekiem, Nīkrāces pagasta un Skrundas novada sabiedrībai.

 

Projekta realizētājs: Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”.

Realizācijas termiņš: 01.01.2017.-01.12.2017.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību.