Vecāku sapulces

68176487-meeting-wallpapers

Ceturtdien, 2017.gada 9.februārī notiks

SKOLAS VECĀKU SAPULCE
*16.00 – vecāku sapulces klasēs
(pēc klases sapulces būs iespēja tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem)
*17.00 – skolas vecāku sapulce aktu zālē