Nīkrāces Ekoskolas himna

Nīkrāces Ekoskolas himna.

Lepni skolas karogs plīvo

Te zaļi domā, zaļi dzīvo –

lai pietiek ūdens, lai gaiss tīrs

Un ziemā nekūst Sniegavīrs.

 

Priecīgi uz skolu nākam,

un savu dienu kopā sākam.

Un kad tā ir pagājusi

Redzami ir mūsu plusi.

 

Piedziedājums:

Cik labi dzīvot Nīkrācē

Jo Ekoskola mums ir te.

Sev pārtiku mēs audzējam,

Un tīru vidi uzturam.

Cik labi dzīvot Nīkrācē,

Jo Zaļais karogs mums ir te.

Par to, ka zaļi domājam,

Un Dabas māti saudzējam.

 

Lepni  skolas karogs plīvo.

Te zaļi domā, zaļi dzīvo –

Saglabājot ērtības

Mums jāzin dabas vērtības.

Ekoskolai mūžam dzīvot,

zaļam karogam šeit plīvot.

Un tā nav nekāda mode –

Mums svarīga ir Zemeslode!

 

/Aivitas Staņevičas un
Gunas Jaunzemes
vārdi un mūzika/