Atbalsta personāls

ATBALSTA PERSONĀLA
PIEŅEMŠANAS LAIKI 2021./2022.m.g.

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Pieņemšanas laiki

 DIREKTORES VIETNIEKS MĀCĪBU DARBĀ Līga PRIKULE  OTRDIENĀS 14:30 – 15:00 (vēlams iepriekš sazināties,                                      mob. 2 67 44 546 vai e-pasts liga.prikule@moodle-nikracesskola.lv)

SPECIĀLAIS PEDAGOGS

Baiba MEĻĶE

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

Inese MATSATE-MATSONE,
Sintija LIEPIŅA,
Dzintra LIEKMANE,
Mārīte VANAGA,
Sellija JANSONE


 ATBALSTA PERSONĀLA

PIEŅEMŠANAS LAIKI 2020./2021.m.g.

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Pieņemšanas laiki

 PSIHOLOGS

Līksma Puķīna

Trešdiena 1000-1300

(iepriekš sazināties pa telefonu 26179227 )

LOGOPĒDE (Pirmsskola, 1. – 6.klasei)

Vineta VINGRE

 Otrdienās, trešdienās

SPECIĀLAIS PEDAGOGS

Baiba MEĻĶE

 


SOCIĀLĀ PEDAGOGA UN PSIHOLOGA PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Pieņemšanas laiki

 

PSIHOLOGS

Līksma Puķīna

Trešdiena 1000-1300

(iepriekš sazināties pa telefonu 26179227 )

LOGOPĒDE (Pirmsskola, 1. – 6.klasei)

Vineta VINGRE

 Otrdienās, trešdienās

SPECIĀLAIS PEDAGOGS

Baiba MEĻĶE