Atbalsta personāls

ATBALSTA PERSONĀLA
PIEŅEMŠANAS LAIKI 2022./2023.m.g.

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Pieņemšanas laiki

LOGOPĒDS

 

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Santa KNOPKENA

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

Klātiene

Inese MATSATE-MATSONE,
Sellija JANSONE,
Maija RUBENE,
Līga KNOPKENA.

Tālmācība

Maija RUBENE,
Mārīte VANAGA,
Līga PRIKULE

E-klases saziņa