Atbalsta personāls

ATBALSTA PERSONĀLA
PIEŅEMŠANAS LAIKI 2022./2023.m.g.

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Pieņemšanas laiki

LOGOPĒDS

 

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Santa KNOPKENA

OTRDIENA 9:00 – 14:00 TREŠDIENA 9:00 – 14:00  CETURTDIENA 8:30 – 12:00
(saziņai, mob. 26 426 685,
e-pasts: k.santas@inbox.lv) 

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

Klātiene

Inese MATSATE-MATSONE,
Sellija JANSONE,
Maija RUBENE,
Līga KNOPKENA.

Tālmācība

Maija RUBENE,
Mārīte VANAGA,
Līga PRIKULE

E-klases saziņa