Stundu saraksts

Stundu saraksts no 2023.gada 1.februāra klātienes programmas izglītojamajiem.

e9329ac2-954f-4421-826d-c62732e0c626

Stundu sarakstā iekļauti izglītības iestādē īstenotie pulciņi, sadarbībā ar Kuldīgas BJC.


Stundu saraksts 2022./2023. mācību gada tālmācības programmas izglītojamajiem.

stundu_saraksts_2_pg-talmaciba-1