Kā notiek mācības

Mācību stundu skaits?

Tālmācības mācību plāns(stundas pa klasēm)

Kā notiek mācības?

Galvenās mācību vide…

moodle

Skolotāji Moodle vidē ievieto temata kursa aprakstu un visus tematā izmantojamos materiālus – prezentācijas, saites uz interneta resursiem u.c. materiālus.  šaja vidē tiek ievietoti testi, uzdevumi pārbaudes darbi. Skolēnam tiek piešķirta piekļuve videi.

e-klaseSkolēns saņem piekļuvi e-klases dienasgrāmatai. E – klase ir skolas elektroniskā žurnāla vide, kurā ir pieejams ieteicamais stundu saraksts, skolotāju norādītie pārbaudes darbu datumi mācību priekšmetos, kā arī iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos.

Elektroniskā mācību literatūra un materiāli…

uzd-Small   Skolēni reģistrējas vietnei uzdevumi.lv.
Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv piedāvā plašu materiālu klāstu – uzdevumus, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām.

soma.lv   Skolēni reģistrējas vietnē Soma.lv.
   Digitāls mācību saturs latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā un bioloģijā no pirmsskolas līdz 12. klasei.
Mācies jebkurā vietā un laikā!Iekārtu neatkarīga platforma, kas ir pieejama no jebkuras ierīces — datora, viedtālruņa, planšetdatora un pat jaunākās paaudzes televizora. Viss saturs atrodas “mākonī”, un, lai piekļūtu materiāliem, Jūs varat pieslēgties no jebkura datora vai viedierīces, neatkarīgi no vietas, kur atrodaties. Viss, kas nepieciešams, ir interneta savienojums.

Mācīšanās process…

  • Līdz 5.septembrim  e – pastā tiek nosūtīts  skolotāju saraksts, pārbaudes darbu grafiks 1.semestrim un pieejas kodi e-klases dienasgrāmatai;
  • Skolēns saņem katra mācību priekšmeta tematisko plānu, kas palīdz sagatavoties pārbaudes darbiem;
  • Ir iespējams izmantot arī lielāko izdevniecību un portāla Soma.lv piedāvātās digitālās grāmatas;
  • Skolēni mācās mājās, izmantojot pieejamos mācību līdzekļus un sazinoties ar skolotāju noteiktos konsultāciju laikos;
  • Konsultācijas notiek tiešsaistē, izmantojot e-klases videosaziņu vai sadarbības rīkus ZOOM , vai  Tveršana .
  • Skolēniem no 1.līdz 4.klasei tiešsaistes konsultācijas notiek reizi nedēļā, vienojoties ar vecākiem.
  • Nepieciešama pieeja internetam, e – pastam, printeris un skeneris.

Pieteikšanās informācijaPiesakies šeit | Nīkrāces Pamatskola (nikracesskola.lv)