Skolas padome

Nīkrāces pamatskolā aktīvi darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ietilps:

Nīkrāces pamatskolas direktore: Anita Sebeža

Direktora vietniece izglītības jomā: Svetlana Rudzīte

Pedagogu pārstāve: Inese Matsate Matsone

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji: 2

Vecāku pārstāvji: Kristīne Brūvere, Baiba Tima, Gunita Viļumsone, Anita Miksone, Ligita Sarksne, Ilze Zaneriba, Guna Liepa, Ineta Matsate Matsone, Baiba Jansone.

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji : Sorenta Zaneriba, Egija Graumane

Ziemassvetki_skola_-_2015_172

 

Attēlā: Nīkrāces Skolas padomes pārstāvji kopā ar Skrundas novada priekšsēdētāju Loretu Robežnieci,

Izglītības nodaļas vaditāju Ingu Flugrāti un Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāju Benitu Lielāmeri 2015. gada Ziemassvētkos