Projekts “Health To Meet You”

 

plakāts-1Projekts Veselības problēmas (HealMe).

Mūsu apvienība, ko veido seši partneri, uzskatīja, ka ir nepieciešams projekts, lai uzlabotu izglītības kvalitāti attiecībā uz izpratni par veselību, un, lai sniegtu studentiem šīs zināšanas, kas netiek regulāri apgūtas mācību laikā.

Projekta partnerskolas ir:

Střední průmyslová Otrokovice škola (Čehija) koordinators

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi (Turcija) partneris

Institut Marina (Spānija) partneris

BG/BRG Leibnitz (Austrija) partneris

Gimnazija Požega (Horvātija) partneris

Nīkrāces pamatskola (Latvija) partneris

Projekta mērķi:

Paaugstināt skolēnu, skolotāju, vecāku un sabiedrības informētības līmeni par vides faktoriem, veselīgākiem ieradumiem attiecībā uz uzturu, sportošana ir palielinātos vismaz par 50%.

Apzināti izmantot tehnoloģijas, īpaši mobilos telefonus. Galvenā mērķauditorija būs skolēni. Vecāki un skolotāji kļūst par paraugu tehnoloģiju izmantošanai.

Analizēt visu partneru izglītības kontekstu un balstīt projekta aktivitātes uz apzinātām vajadzībām.

Veicināt labas un inovatīvas prakses un pieredzes apmaiņu starp Eiropas skolām, izstrādājot mācību materiālus, kuru pamatā ir stratēģijas, lai palielinātu izglītojamo un vecāku zināšanas par veselību.

Attīstīt skolēnu pētniecības prasmes, rakstpratību, digitālās prasmes un starpskolu prasmes: kritisko domāšanu, sadarbību, iniciatīvu un saziņu.

Atjaunināt un stiprināt skolotāju profesionālās kompetences attiecībā uz metodēm, dinamiku un darbībām veselības jomā, attīstot viņu zināšanas un prasmes tādu pasākumu un mācību izstrādē un organizēšanā, kas palīdz palielināt izglītojamo informētību par veselības jautājumiem.

Šim projektam sekos šādas metodiskās bāzes:

Integrēts PBL: mācību priekšmeti, kuros piedalās dažādi mācību priekšmeti (angļu, bioloģijas, ķīmijas, sociālo zinātņu, tehnoloģiju, PE un veselības studijas)

Jauktās grupas ar skolēniem no skolām vairākos projekta posmos

Aplikācijas Blūma taksonomija mācību procesā

Reflektīva mācīšanās, formatīvs un summējošs novērtējums: divvietīgas dienasgrāmatas, pirmstesta, pēcpārbaudes anketas, ziņojumi, raksti, swot analīze, novērojumi, darba sesijas, konkursi.

Izmantojot ūdenskrituma pārvaldības struktūru (sākotnējais novērtējums, plāns, projektēšana, ieviešana un pastāvīga novērtēšana, pārbaude, galīgā novērtēšana un uzturēšana), tiks izstrādāta Veselīgo skolu rokasgrāmata.

Kopdarbs

Par projekta rezultātiem:

Pamatojoties uz veselīgiem ieradumiem, izstrādāt ceļvedi, kas saturētu 6 dažādas dimensijas (veselīgs dzīvesveids, vide, uzturs, ekrāna laiks, gūt panākumus, novērtēt reklāmu) un kas būtu izstrādāts partnerībā, lai palielinātu skolēnu, skolotāju, vecāku un sabiedrības informētību.

Studentu eTwinning projekts Health to Meet You, kas būs Issuu publicētais gala produkta ežurnāla nosaukums.

Mērķgrupa.

Studenti (1418 gadi), kas pārstāv galveno mērķgrupu, tiks iesaistīti nepārtrauktā plānošanā, īstenošanā, izplatīšanā, izvērtēšanā. Ir divi līmeņi, kas attiecas uz projekta ietekmi: zināšanu attīstīšana (komunikācija, sadarbība, autonomija, iniciatīva, jaunrade), kas ir nepieciešami, lai sagatavotos darba, mācīšanās un dzīves pasaulei, un viņu izpratnes palielināšana par veselības nozīmi un nobriedušu, autonomu un kritisku domātāju kļūšanu.

Projektam ir tieša saikne ar stratēģiju Eiropa 2020 veselīgākai Eiropai tās priekšlikumā ilgāk saglabāt cilvēku veselību un aktivitāti.

Mūsu projekta sauklis apkopo mūsu galveno ideju: “Vislielākā bagātība ir veselība!”
.