Nīkrāces Pamatskola

Prezidenta vēlēšanas 2023./2024.

Nīkrāces pamatskolas skolēni un skolotāji! 1.novembrī plkst.12:00 skolā notiks skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, kurās ikvienam (klātienes un tālmācības izglītības programmas) skolēnam un skolotājam būs iespēja izvēlēties savu prezidentu, kurš visu mācību gadu vadīs skolēnu...

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbības virzieni 2023./2024.māc.g.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācīšanās Prioritāte: Stundas kvalitātes paaugstināšana, pilnveidojot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes. Uzdevumi: Sniegt pedagogiem metodiskos ieteikumus skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidošanai. Veicināt pedagogu savstarpēju pieredzes apmaiņu, vērojot mācību stundas. Regulāri pielietot skolēnu...

Drošības dienas skolā, sadarbībā ar valsts policiju

Kā katru gadu, arī šogad, 2023. gada 5. oktobrī, skolā sagaidījām Valsts policiju, kura organizē preventīvo pasākumu – akciju “Drošības dienas skolās”. Prevencijas grupas vecākās inspektores Evita Alksnīte un Linda Laula tikās gan ar...

Septembra notikumi

Rudens pirmais mēnesis, septembris, Nīkrāces pamatskolas rotaļu grupā bija aktīvs un rosīgs. Septembri iesākām ar piedalīšanos fotoorientēšanās pārgājienā. Pārgājienā bijām krāsu eksperti, meklējām daudzveidīgās krāsas dabā. Viesojāmies arī Nīkrāces bibliotēkā. Siltajās septembra dienās daudz...

Vecāku kopsapulce

2023.gada 3.oktobrī Nīkrāces pamatskolas klātienes, tālmācības izglītības iestādes vecāki un skolas darbinieki tikās hibrīdvarianta (gan tiešsaistes, gan klātienes) sanāksmē. Vecāki tika atkārtoti iepazīstināti ar izglītības iestādes misiju un vērtībām, izmaiņām vērtēšanas kārtībā, kavējumu attaisnojuma...