Nīkrāces Pamatskola

0

Veselības nedēļa 2021

Latvijas Veselības sporta nedēļa 22.11.-26.11.2021. Nīkrāces pamatskolā. Mēs esam aktīvi sportojuši visu nedēļu gan lieli, gan mazi. Uzdevumi bija pēc brīvas izvēles, iesaistīties jebkurā piedāvātajā aktivitātē un krāt punktus, lai iegūtu pārsteiguma balvu. Lēkājamā...

0

Digitālā foto darbnīcā

Radoša darbošanās attālināti moderno tehnoloģiju darbnīcā Nīkrāces pamatskolā Pateicoties mūsdienu modernajām tehnoloģijām, ir pavisam viegli iegūt jaunas zināšanas,izglītoties un nostiprināt esošās datorprasmes, dažādojot mācību procesu, apgūstot jaunas mācību tēmas, neizejot no mājas. Nepieciešams dators...

0

Mācību process no 15.novembra

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un  Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.      no 15.novembra  klātienē  mācās   1.- 9.klase norādītajās klašu telpās, izņemot sports, mūzika un datorika...

0

Konference vecākiem

  Lai audzinātu laimīgus un dažādām situācijām pielāgoties spējīgus bērnus, Kuldīgas novada pašvaldība skolēnu un pirmsskolu bērnu vecākiem dāvina pieslēgšanos mammu un tētu konferencei “Vecāku revolūcija”, kas notiks šo sestdien, 30. oktobrī, no plkst. 10.00...