Nīkrāces Pamatskola

WhatsApp Image 2022-10-02 at 17.36.11

Skolotāju diena 2022

Kā viena no ikgadējām skolas tradīcijām Nīkrāces pamatskolā, ir Skolotāju diena, kas notika jautrā noskaņojumā. Skolēnu pašpārvaldes un lielāko klašu izglītojamie iejutās skolotāju lomās – mācot izvēlētos mācību priekšmetus. Mācot skolēnus, citiem sagādāja prieku...

WhatsApp Image 2022-10-02 at 16.37.19

Miķeļdiena

Rudens saulgriežu svinības, jeb Miķeļu diena tika svinēta 29. septembrī. Kopā sanākot gan sešgadnieku grupiņai, gan visiem skolēniem, skolotājiem Nīkrāces pamatskolā tika svinēti svētki. Miķeļa dienas saimnieces lomā iejutās un pasākumu vadīja audzinātāja Ineta....

WhatsApp Image 2022-09-26 at 10.18.40

Spiningošanas pasākums

22.septembrī Dzeldas HES Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalījās spiningošanas apmācības pasākumā. Pasākumu skolēniem rīkoja SIA LLKC Iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas nodaļa sadarbībā ar Kuldīgas biroju, lai izglītotu skolēnus par iekšējos ūdeņos dzīvojošām zivju sugām, kā arī...

Skolas mērķi un uzdevumi 2022._2023.m.g.

Izglītības iestādes mērķi  Nodrošināt mūsdienīgas,  kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko...

Ārpusstundu darba plāns 2022./2023.

Nīkrāces pamatskolas ārpusstundu darba plāns 2022./2023.m.g. 1.pusgadam. Datums Mēnesis Pasākums Atbildīgais Septembris 01.09.2022 Zinību diena! B.Meļķe 02.09.2022 Sporta diena 1.-9.klasei B.Meļķe 09.09.2022 Pārgājiens: “Pretī rudenim!” B.Meļķe un klašu audzinātāji 22.09.2022 Spiningošanas apmācība pie Dzeldas...