Nīkrāces Pamatskola

Pieredzes apmaiņas brauciens

Š.g. 12. jūnijā Nīkrāces pamatskolas skolotāji un darbinieki devās pieredzes braucienā. Apskatījām un priecājāmies par Dienvidkurzemes novada dabu un dabā realizētajiem projektiem. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā guvām pozitīvas emocijas un enerģiju jaunam darba cēlienam....

Slīteres Nacionālais parks

Nīkrāces pamatskolas 7.- 9. klašu skolēni apmeklēja Slīteres Nacionālo parku. Šo ekskursiju ieguvām piedaloties Ekoskolu Rīcības dienu konkursā. Mūs Slīterē sagaidīja ekskursijas vadītājs, kurš vispirms pastāstīja  par Slīteres vēsturi un Nacionālā parka izveidi. Vispirms...

Vecāku sapulce

Neskatoties uz valstī noteikto brīvdienu, vecāku sapulce Nīkrāces pamatskolā notiks!

Pasaules Āra izglītības diena

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos un mācīšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Bērni pavada arvien mazāk laika ārā...

Jaunsardzes salidojums/sporta spēles 2023.

No 20. maija līdz 21. maijam Ērgļu vidusskolā notika Jaunsardzes salidojums/sporta spēles. Pirmajā dienā notika sacensības basketbolā, volejbolā, militarizētajā daudzcīņā, orientēšanās, biatlonā, tūrismā. Otrajā dienā saliedēšanās pasākums “Komandā ir spēks”, kur jaunsargi apvienojās 30 ...

PĒDĒJAIS ZVANS

19. maijā Nīkrāces pamatskolā notika “Pēdējā zvana” pasākums par godu šī gada devītās klases skolēniem Ancei Brūverei, Madarai Lācei, Diānai Račkauskai, Pēterim Krūzēnam un Edvardam Sarksnim. Tika skaitīti dzejoļi, dziedātas dziesmas un teikts daudz...

Māmiņdiena

Tu mīļā, mīļa māmiņa,Par visu vairāk mīlu Tevi –Man balta dzīves taciņa:Tu savu sirsniņu man devi. 15.maijā, Nīkrāces pamatskolā, sirsnīgā pasākumā tika sveiktas māmiņas un vecmāmiņas. Skolēni bija sagatavojuši dzejas rindas ar kurām aizkustināja...

Meža ABC

12.maijā Nīkrāces pamatskolas 1.-6. klašu skolēni piedalījās Meža ABC pasākumā, kas notika Kuldīgas novada, Padures pagasta “Struņķkrogā”. Skolēniem bija iespēja apmeklēt 50 pieturas, kurās varēja uzzināt daudz jauna un interesanta par mežu, meža nozarēm....