Nīkrāces Pamatskola

Skolas mērķi un uzdevumi 2022._2023.m.g.

Izglītības iestādes mērķi  Nodrošināt mūsdienīgas,  kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko...

1.septembris_22_page-0001

2022.gada 1.septembris

  Autobusa kursēšanas grafiks 1.septembrī. Dzelda – Nīkrāce 9:30   Mazdzelda 9:45    Alturpe Skrunda 9:10   Rudbārži 9:20   Skrunda 9:30   Lēnas 9:35   “Bērzkrogs” 9:40   “Caunas” Autobusi pēc pasākuma 12:00

WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.04.03 PM

Volejbola laukuma seguma atjaunošana

Sirsnīgs “PALDIES!” brīvprātīgajiem palīgiem – Nīkrāces pamatskolas skolēnu vecākiem A. Liepam, M. Brūverim,  absolventiem A. Zaneribam, R. Brūverim, A. Blaževičam, D.  Vecvagarim un  skolēniem R.Vitkauskim, K. Liepai, kuri aizvadītajā nedēļā izvēlējās savu brīvo laiku...