Nīkrāces Pamatskola

0

Covid-19 aktualitātes no 11.02.2022

Saskaņā ar MK 28.09.2021. not. Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 109.2.5.punktā minētajiem gadījumiem Nīkrāces pamatskolā nosaka attālināto mācību procesu 1. – 9.klases izglītojamajiem. Visiem 1. – 9.klašu izglītojamajiem mājas karantīna tiek laika...

0

Mācību process no 11.02.2022.

Aktuālā informācija Saskaņā ar MK 28.09.2021. not. Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 109.2.5.punktā minētajiem gadījumiem Nīkrāces pamatskolā nosaka attālināto mācību procesu 1. – 9.klases izglītojamajiem.  Visiem 1. – 9.klašu izglītojamajiem mājas karantīna...

0

Aktuālais pirmsskolā

Sakarā ar Covid – 19 saslimšanas gadījumu Nīkrāces pamatskolā pirmsskolas 5./6.gadn. grupā, minētajā grupā nosaka attālināto mācību procesu. Mājas karantīna tiek noteikta visiem pirmsskolas 5./6.gadn.grupas izglītojamajiem, laika posmā no 31.01.2022. līdz 04.02.2022.(ieskaitot). 5./6.gadn.grupas izglītojamiem tiek noteikts attālinātais...

0

Metodiskā darba prioritātes 2021./2022.m.g.

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀS KOMISIJAS GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI 2021. / 2022.m.g.   Metodiskā tēma: Atgriezeniskā saite Prioritāte: Pedagogu pieredzes bagātināšana atgriezeniskās saites organizēšanā. Uzdevumi: Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu atgriezeniskās saites dažādošanai mācību procesā....

0

Izlaušanās spēle – barikāžu laiks.

21.janvārī 9. klases izglītojamie ar klases audzinātāju Selliju Jansoni  piedalījās Kuldīgas Bērnu Jauniešu centra rīkotajās Kuldīgas novadu skolu digitālās 7., 8.,9.klašu escaperoom (izlaušanās spēlē) sacensībās par tēmu “Barikādes”. Spēle bija interesanta, saistoša, lai arī...

0

Barikāžu atceres pasākums.

Kopīgi pulcējoties pie ugunskura, tika pieminēti 1991. gada janvāra vēsturiskie notikumi – Barikāžu laiks Rīgā, Kuldīgā. Skolotājas Baibas vadībā skolēni mēģināja sajust un izprast šī laiku nozīmīgumu – tautas vienotību barikādēs,  stipro gribu,  ciešo...

0

Aktuālā informācija

Sakarā ar Covid – 19 saslimšanas gadījumu, Nīkrāces pamatskolā nosaka attālināto mācību procesu 7. klasē un 8. klasē.  Mājas karantīna tiek noteikta visiem 7.klases un 8.klases izglītojamajiem, laika posmā no 20.01.2022. līdz 28.01.2022. ieskaitot.  7.klases un 8. klases...