Nīkrāces Pamatskola

0

Ēnu diena 2022

Kā katru gadu, arī šogad jauniešiem ir iespēja piedalīties Ēnu dienā. Šogad tā norisināsies 6. aprīlī. Lai pieteiktos ej uz  http://www.enudiena.lv . 1. pieteikšanās kārta no 9.-14. martam. Ēnotājam ir iespēja pieteikties vienlaicīgi tikai uz 1...

0

Par masku lietošanas nosacījumiem

Par masku lietošanu 1. – 3.klases skolēniem   Noteikumu Nr.662 17.2.apakšpunktā noteikts vispārīgais pienākums izglītojamiem nelietot sejas maskas (tātad medicīniskās vai FFP2), bet to vietā jālieto nemedicīniskie (auduma) aizsegi.   Sakarā ar 348.punktā noteiktajām tiesībām pieņemt pamatotu lēmumu par nemedicīnisku (auduma) aizsegu...

0

Aktualitātes no 04.03.2022

Skolēniem, kuriem konstatēta Covid – 19 saslimšana, ja saslimšana klasē konstatēta individuāli(vienam skolēnam),  no 28.02.2022 netiek noteikts attālinātais mācību process, kā arī par slimošanas laiku netiek piešķirtas pārtikas pakas. Pedagogi skolēnu slimošanas periodu atzīmē ar “n” – nav...

0

Izmaiņas izglītības procesā no 2022.gada 1.marta

Rutīnas skrīnings no 1.marta*  Nevakcinētiem /nepārslimojušiem izglītojamiem pamata izglītības pakāpē tiek saglabāts laboratorijas (kociņu) apvienotā parauga PĶR tests reizi nedēļā.   Pamata izglītības pakāpē izglītojamie un darbinieki veic 2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie, kā arī  pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās...

0

Izmaiņas saistībā ar kontaktpersonu mājas karantīnu no 16.02.2022.

16.02.2022 Valdībā tika apstiprinātas izmaiņas MK Rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Izmaiņas – https://www.vestnesis.lv/op/2022/32A.2 Viss Rīkojumā teksts – https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu   Izglītojamie – kontaktpersonas Izglītojamais pamata un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties izglītības procesā klātienē, neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja...

0

VISC informācija

Šonedēļ notiks diagnosticējošie darbi mācību valodā 3. un 6. klašu skolēniem. Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2022. gada 14. februārī Lai secinātu, kādā līmenī ir skolēnu lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes, trešdien, 16.februārī, 6. klases...

0

Covid-19 aktualitātes no 11.02.2022

Saskaņā ar MK 28.09.2021. not. Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 109.2.5.punktā minētajiem gadījumiem Nīkrāces pamatskolā nosaka attālināto mācību procesu 1. – 9.klases izglītojamajiem. Visiem 1. – 9.klašu izglītojamajiem mājas karantīna tiek laika...