Piesakies šeit

Pieteikšanās tālmācības programmai.

Piesakies nosūtot minētos dokumentus uz norādīto e-pastu vai aizpildi zemāk pievienoto pieteikšanās formu un mēs nosūtīsim nepieciešamo iestāšanās dokumentāciju:

Uz e-pastu nikracesskola@kuldigasnovads.lv  jānosūta iesniegums (skolas veidlapa skat.tālāk) un zemāk norādītie dokumenti:

1.1. iesniegums Nīkrāces pamatskolas direktorei (iesniegums nepilngad.izglīt.(ierakstus veic vecāks));

1.2.1. iesniegums Nīkrāces pamatskolas direktorei (iesniegums pilgad. izglītojamajam);

1.2. izglītojamā dzimšanas apliecības, pases vai personas apliecības kopiju;

1.3. liecība vai dokumenti, kas raksturo un apliecina Latvijā vai citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu ( par iepriekšējo mācību periodu)

1.4. medicīnas forma 027/u ( personām no 18 g.v.)

 

Papildus saziņas iespējas:

Direktore: +371 28 292 709
Lietvede: +371 633 54 558

Direktores vietniece izglītības jomā: +371 26 744 546

 

Iestāšanās kārtība:

Lai noteiktu atbilstību attiecīgajai klasei, potenciālais skolēns, kurš izglītību iepriekš apguvis ārpus Latvijas iesniegumā norādītajā e – pastā, saņem diagnostikas darbu šādos mācību priekšmetos:

latviešu valodā 2.-9.klasē
matemātikā 2.-9.klasē
Latvijas vēsturē 7.-9.klasē
dabaszinībās 5.-6.klasē
kombinēts darbs dabaszinātnēs ( bioloģija, ģeogrāfija) 7.klasē
kombinēts darbs dabaszinātnēs ( fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) 8. – 9.klasē.

  1. Pārbaudes darbs skolēnam ir jāizdrukā, jāaizpilda (ar pildspalvu) patstāvīgi, neizmantojot palīglīdzekļus, pēc tam jāieskenē un jānosūta atpakaļ uz e-pastu nikracesskola@kuldigasnovads.lv  5 darba dienu laikā.

  2. Skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus izvērtē ar direktora rīkojumu izveidotā komisija.

Diagnostikas darbs nav jāveic :

  • iestājoties 1. klasē, uz iestāšanās brīdi ir jāprot runāt un lasīt latviešu valodā vienkāršus 1-2 zilbju vārdus;
  • skolēnam, kas pašlaik iegūst izglītību Latvijā, bet pāriet uz mācībām tālmācības formā.