Kategorija: Uzņemšana

1.klasē
Pamatizglītības programmas klasēs (klātienē)
Pamatizglītības programmas klasēs (tālmācība)

https://m.likumi.lv/ta/id/329096-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-programmas-un-atskaititi-no-tam-ka-ari-obligatas-prasibas-izglitoj…

1.klasē

1. klasē (2023./2024.m.g.)  – izglītības programmas kodi 21011111, 21015611, 21011114 Bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē uzsākam  pirmdien, 2023. gada 2. janvārī, plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00). Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta...