Nīkrāces pamatskolas nolikums 2021.gada_Kuldīgas nov