kārtība_Covid_2021_skola saskaņota ar Kuldīgas pašv.