ieksejas kartibas noteikumi Nikraces pamatskola 2021