iesniegums nepilngad.izglīt.(ierakstus veic vecāks)