Kategorija: 2022/2023.mācību gads

Grauda ceļš līdz skolai

Septembrī skolas 5. – 9.klašu skolēni vērtēja savas zināšanas par lauksaimniecības nozari aptaujas anketās konkursa “Grauda ceļš līdz skolai”, ko organizēja skolu programma “Dzīvei gatavs”. Konkursā kopā piedalījās 77 skolas, kas izpildīja visus dalības...

Skolotāju diena 2022

Kā viena no ikgadējām skolas tradīcijām Nīkrāces pamatskolā, ir Skolotāju diena, kas notika jautrā noskaņojumā. Skolēnu pašpārvaldes un lielāko klašu izglītojamie iejutās skolotāju lomās – mācot izvēlētos mācību priekšmetus. Mācot skolēnus, citiem sagādāja prieku...

Miķeļdiena

Rudens saulgriežu svinības, jeb Miķeļu diena tika svinēta 29. septembrī. Kopā sanākot gan sešgadnieku grupiņai, gan visiem skolēniem, skolotājiem Nīkrāces pamatskolā tika svinēti svētki. Miķeļa dienas saimnieces lomā iejutās un pasākumu vadīja audzinātāja Ineta....

Spiningošanas pasākums

22.septembrī Dzeldas HES Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalījās spiningošanas apmācības pasākumā. Pasākumu skolēniem rīkoja SIA LLKC Iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas nodaļa sadarbībā ar Kuldīgas biroju, lai izglītotu skolēnus par iekšējos ūdeņos dzīvojošām zivju sugām, kā arī...