Kategorija: 2023./2024.m.g.

Pašpārvalžu salidojums Kuldīgas Jauniešu mājā

2023. gada 31. oktobrī Nīkrāces pamatskolas pašpārvaldes jaunieši un skolēnu pašpārvaldes koordinatore S.Knopkena apmeklēja pašpārvalžu salidojumu, kurš notika Kuldīgas novada Jauniešu mājā. Jauniešiem bija iespēja darboties grupās, kā arī kopā prezentēt izveidotos darbus. Pasākuma...

Prezidenta vēlēšanas 2023./2024.

Nīkrāces pamatskolas skolēni un skolotāji! 1.novembrī plkst.12:00 skolā notiks skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, kurās ikvienam (klātienes un tālmācības izglītības programmas) skolēnam un skolotājam būs iespēja izvēlēties savu prezidentu, kurš visu mācību gadu vadīs skolēnu...

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbības virzieni 2023./2024.māc.g.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācīšanās Prioritāte: Stundas kvalitātes paaugstināšana, pilnveidojot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes. Uzdevumi: Sniegt pedagogiem metodiskos ieteikumus skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidošanai. Veicināt pedagogu savstarpēju pieredzes apmaiņu, vērojot mācību stundas. Regulāri pielietot skolēnu...

Vecāku kopsapulce

2023.gada 3.oktobrī Nīkrāces pamatskolas klātienes, tālmācības izglītības iestādes vecāki un skolas darbinieki tikās hibrīdvarianta (gan tiešsaistes, gan klātienes) sanāksmē. Vecāki tika atkārtoti iepazīstināti ar izglītības iestādes misiju un vērtībām, izmaiņām vērtēšanas kārtībā, kavējumu attaisnojuma...

Skolotāju diena Nīkrāces pamatskolā

Prieka pilna un ar pozitīvām emocijām bagāti aizvadīta Skolotāju diena 2023. gada 29. septembrī. Mūsu skolas pašpārvaldes jaunieši pārsteigumu pilnā svinīgā līnijā jau no paša rīta sagaidīja skolotājus, kuri šajā dienā iejutās skolēnu lomā,...

Veselību veicinošas lekcijas par sirds veselību.

ESF projekta Nr 9.2.4.2./16/I/039 “Veselības veicināšanas pasākumi Kuldīgas novadā” ietvaros  25. septembrī 4. – 9. klašu izglītojamie piedalījās veselības centra “Vivendi” lekcijā/nodarbībā par sirds veselību “Rūpēties par sirdspukstiem”. Lekcijas/nodarbības notika norisinājās divās klašu grupās....