Autors: Administrators

Nometne – Baudi dzīvi veselīgi

Nometne īstenota sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un tiek finansēta  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa  “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās...

Bezmaksas lekcijas pedagogiem, vecākiem

18.augustā organizējam bezmaksas tiešsaistes forumu “Vecāki VAR”. Tas veidots, lai pilnveidotu vecāku un pedagogu zināšanas, empātiju un spēju sadarboties, lai kopīgi radītu iespējami labāko vidi bērniem.  Forums piedāvā 13 lekcijas par aktuālām tēmām, lai...

9.klašu izlaidums 2023

Reiz…. Tā parasti sākas pasaka, kāds jauns stāsts, kāds jauns notikums. Tā sākas dzīve, tā sākas vēsture. Arī Tev jau kādreiz ir bijis kāds „Reiz…”. Reiz Tu piedzimi, reiz teici pirmo vārdu un spēri...

Pieredzes apmaiņas brauciens

Š.g. 12. jūnijā Nīkrāces pamatskolas skolotāji un darbinieki devās pieredzes braucienā. Apskatījām un priecājāmies par Dienvidkurzemes novada dabu un dabā realizētajiem projektiem. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā guvām pozitīvas emocijas un enerģiju jaunam darba cēlienam....

Slīteres Nacionālais parks

Nīkrāces pamatskolas 7.- 9. klašu skolēni apmeklēja Slīteres Nacionālo parku. Šo ekskursiju ieguvām piedaloties Ekoskolu Rīcības dienu konkursā. Mūs Slīterē sagaidīja ekskursijas vadītājs, kurš vispirms pastāstīja  par Slīteres vēsturi un Nacionālā parka izveidi. Vispirms...

Vecāku sapulce

Neskatoties uz valstī noteikto brīvdienu, vecāku sapulce Nīkrāces pamatskolā notiks!