Nīkrāces Pamatskola

0

Karjeras kompass

21.aprīlī notika pasākums “Karjeras kompass” projekta Nr.8.3.5..0/16/I/001” Karjeras atbalsta izglītojamiem vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 1.-7. klasei viesojāmies Skrundā Alda Andžes metālapstrādes darbnīcā – muzejā “Andžēni”. Skolēni vēroja no dažādiem darbarīkiem un detaļām...

0

Karjeras kompass

21.aprīļa rītā 4.un 5.klases skolēni un skolotājas Aija Mirbaha un Elīna Linkovska ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Skrundu, lai satiktu uzņēmēju Aldi Andži. Aldis Andže ir ne...

0

“Stirnu buks Tērvetē”

Nīkrāces pamatskolas komanda 2018. gadā par godu Latvijas simtgadei pieteikusies skolu jauniešu čempionātā taku skrējienos. Skrējiena mērķi ir: ievest skolēnus izcili ainaviskā Latvijas mežu takā – apvidū, kur cilvēks kļūst labāks, draudzīgāks, sirsnīgāks un...

0

Tējas pēcpusdiena kopā ar direktori

Nīkrāces pamatskolā ar šo gadu tiek iedibināta jauna tradīcija “Tējas pēcpusdiena kopā ar direktori”. Uz pasākumu ieradās astoņi skolēni, kurus izvirzīja klašu audzinātāji un divas uzaicināja pati direktore.