Nīkrāces Pamatskola

0

Meža ekspedīcija_2020

10. septembrī Nīkrāces pamatskolas skolēnu grupa piedalījās Meža ekspedīcijā. Ekspedīcijas laikā skolēni apguva dabaszinības meža piedzīvojumu veidā. Pašiem veicot dažādus praktiskus uzdevumus desmit stacijās skolēni saprata, kā iegūtās zināšanas var izmantot ikdienas dzīvē. Skolēni...

0

1.septembris 2020.

2020.gada 1. septembris Nīkrāces pamatskolā iesākās ar svinīgo pasākumu. Ievērojot valstī noteikto epidemioloģisko situāciju klašu grupas bija pulcējušas skolas pagalmā. pasākumu vadīja direktores vietniece izglītības jomā Diāna ARĀJUMA. Skolas skolniekus, pedagogus un klātesošos vecākus...

0

2020.gada 1.septembris

Autobusa kursēšanas grafiks 1.septembrī No Rudbāržiem plkst. 9.20; Skrunda plkst. 9.30 Lēnas plkst. 9. 45 Mazdzelda plkst. 9.30 Autobusi mājup kursēs pēc pasākuma un klašu sapulcēm.  

0

LACA sacensības kāpšanā 08.08.2020

2020.gada 8.augustā Nīkrāces pamatskolā notika Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas (LACA) sadarbībā ar Bērnu Jauniešu centru (BJC) “Daugmale” un Latvijas augstkalnu klubu (LAK) organizētās sacensības kāpšanā “Individuāli”. Sacensību mērķis popularizēt kāpšanu kā sporta veidu...

0

Izcilāko skolēnu sumināšana Skrundas novadā 2020

2020. gada 4.jūlijā Skrundas pilskalna estrādē norisinājās Skrundas novada izcilāko skolēnu sumināšana. Nīkrāces pamatskolas izcilāko skolēnu godā 2019./2020.m.g. tika suminātas 5.klases skolnieces Kellija LIEPA un Nikola RAČKAUSKA, kā arī tika teikts liels paldies skolnieču...